SPECTRUM, een ruime verzameling uit het klassieke oeuvre van Martin Kageling, gepubliceerd

SPECTRUM is verschenen, een verzameling gedichten van Martin Kageling. Met deze publicatie heeft een bijzonder verborgen oeuvre eindelijk het licht gezien. Dichter Edwin Fagel maakte een ruime keuze uit het beschikbare materiaal. De opvallende cover is ontworpen door kunstenaar Ricco van Nierop.De bundel is te bestellen via yesthevoid@gmail.com.

Martin Kageling schreef decennialang aan zijn oeuvre, ver verwijderd van de literaire wereld, in een rijtjeshuis in De Lier. Hij leidde, zoals hij in het openingssonnet van deze bundel schrijft, een ‘zo normaal mogelijk’ leven, in het gezelschap van zijn geliefde Ineke, zijn boeken en zijn katten. Maar minstens één aspect van dat leven was toch wel bijzonder: zijn poëzie. Na zijn pensionering (hij is zijn leven lang leraar Nederlands geweest) schreef hij een oeuvre in de traditie van klassieke voorgangers als Slauerhoff en Achterberg. Desondanks staat het werk met beide benen in de huidige tijd.

Misschien kennen Slauerhoff-kenners zijn naam van de publicatie Slauerhoff tussen mare en mythe, een essay over de Nederlandse poet maudit, dat halverwege de jaren tachtig van de 20ste eeuw verscheen bij Nijgh en Van Ditmar. Destijds was het de bedoeling dat de publicatie zou worden opgevolgd door zijn poëziedebuut. Door een wisseling in de wacht van de uitgeverij werd echter besloten geen debuten uit te brengen en zo ging er een streep door de bundel.

De teleurstelling was zo groot, dat Kageling zich volledig terugtrok uit het literaire leven en zich stortte op zijn werk als leraar. Het was géén afscheid van de poëzie, want hij is al die jaren gewoon blijven schrijven. Het oeuvre is nu eindelijk gepubliceerd. De verzameling is SPECTRUM gedoopt, omdat het een ontzettend rijk oeuvre betreft. De bundel is thematisch opgebouwd. Zo zijn er gedichten over o.a. literatuur, muziek, beeldende kunst, Bijbelverhalen en dieren. De publicatie van SPECTRUM is goed nieuws het voor elke poëzieliefhebber, en een heuglijke gebeurtenis voor de Nederlandse letteren.

Comments are closed.