‘Een mystieke ode aan de vrouwfiguur’ (Friesch Dagblad)

Ruben Hofma schrijft in het Friesch Dagblad over het extatische landschap in:

“Verwacht geen simpele gedichten wanneer een dichter als Fagel in een soort trance raakt om iets dat zich qua gevoel en in gedachten op grote afstand lijkt te bevinden, te voelen en te beschouwen en te verwoorden. Wat dat betreft heeft het iets profetisch. […] Hoe dan ook maakt de bundel indruk. Die is origineel in thema en uitwerking, diepzinnig en meevoerend, strak gecomponeerd en laat zich herlezen.”

Comments are closed.