Revisor: De goddelijke kut. Kunst en poëzie als mystieke daad

Op 29 mei 2014, Hemelvaartsdag, ontblootte de Luxemburgse kunstenares Deborah de Robertis haar geslacht voor het schilderij l’Origine du Monde van Gustave Corbet. De performance, de poëzie van Sasja Janssen, Joost Baars en Rozalie Hirs, en de theorieën van Bataille en Mallarmé, brengen Edwin Fagel (1973), dichter en hoofdredacteur van het poëzietijdschrift Awater, tot bespiegelingen over het vrouwelijk geslacht, voortplanting, kunst en het mystieke. ‘Elk schilderij, elk gedicht, elke kunstperformance, kortom: elke kunstuiting voegt iets toe aan de “heilige werkelijkheid” die kunst is – en daarmee is elke kunstenaar te beschouwen als een leven scheppende instantie, als een God.’

Lees verder op Revisor.nl

revisor

Comments are closed.